تئوری انتخاب

نويسنده: ویلیام گلسر؛ مترجم: دکتر علی صاحبی؛ سال انتشار: 1390؛ ناشر: انتشارات سایه سخن

در پیشگفتار مترجم این کتاب میخوانیم:

کتاب حاضر در واقع «مانیفیست» رویکرد روانشناسی مثبت گرای «تئوری انتخاب» و واقعیت درمانی در گسترهی روانپزشکی، روانشناسی و علوم رفتاری است. «تئوری انتخاب» یک تئوری مبتنی بر روانشناسی کنترل درونی است که معتقد است گذشته ها بر زندگی کنونی ما اثر شگرفی داشته است ولی تعیین کننده رفتار کنونی ما نیست. میزان مسئولیت پذیری و به رسمیت شناختن و احترام به واقعیت موجود و شیوه ای که برای ارضای نیازهایمان – با توجه به دو عامل پیشین- انتخاب می کنیم است که رفتار کنونی ما را تعیین میکند.

آموزش و یادگیری این نظریه به آزادی و اختیار شخصی ما در تمام جنبه های زندگی منتهی می شود و نور امید را در دل ما زنده نگه میدارد که:

- ما برایند نیروها و عوامل بیرونی نیستیم.

- ما قربانی گذشته خود نیستیم.

- ما بازیچه لایههای زیرین مغز و هورمونها نیستیم.

- ما رفتار خود را انتخاب می کنیم و تا کنون نیز چنین کرده ایم.

و عوامل بیرونی آنچنان که روانشناسی کنترل بیرونی، محرک- پاسخ، معتقد است نقش مهمی در سرنوشت و رفتارهای ما ندارند.

این تئوری در طی پنجاه سال گذشته در قلمروهای مختلف مورد استفاده و آزمون قرار گرفته و نتایج پرباری درپی داشته است. کاربردهای عملی این نظریه را میتوان به غیر از قلمروی سلامت روانی به طور کلی در چهار قلمرو طبقهبندی کرد:

- مدرسه و روابط معلم و محصل

- خانواده و روابط والدین- فرزندان

- ازدواج و روابط همسران

- محیط کار و روابط کارفرما- کارکنان

خواندن و عمل کردن به این تئوری میتواند روابط رضایتبخش و خشنودکننده ای برای همگان به ارمغان آورد و متعاقباً میزان خشنودی و احساس رضایتمندی از زندگی را بالا ببرد. خواندن این کتاب، چشم انداز نوینی ارائه میدهد که سودمندیهای آن در تمام جامعه منتشر خواهد شد. از آنجایی که دوره های آموزش رسمی «تئوری انتخاب و واقعیت درمانی» در ایران به طور مرتب برگزار میشود، وجود یک کتاب مرجع برای آشنایی با مفاهیم بنیادین این تئوری ضروری بود. ترجمه این کتاب در همین راستا و برای آشناسازی عموم به ویژه، معلمان، والدین، مدیران و همسران انجام گرقته است.

آدرس اینترنتی موسسه ویلیام گلاسر  :     http://www.wglasser.com/

ویدئو دکتر گلاسر :

http://www.wglasser.com/index.php?option=com_content&task=view&id=95&Itemid=232

+ درج شده در سه شنبه سی و یکم خرداد ۱۳۹۰ ساعت 21:40 |


Powered By
BLOGFA.COM